C-227/22 – Regionalna direktsia „Avtomobilna administratsia“ Pleven